Plattform

Saker som knytter seg til bruk av Safemate Pro eller Safemate Go

Hvorfor får man feilet selvsjekk?
Feilet selvsjekk inntreffer når Safemate-plattformen ikke har mottatt livstegn fra en Safemate-enhet innenfor det tidsrom som er definert som selvsjekkinter...
Fri, 16 Okt, 2020 at 12:18 PM