Informasjon

Her ligger det informasjons brev fra Sensio

Sensio HA Supportbetingelser
Innholdsfortegnelse Generelt Hvordan kontakte support Bestilling av oppdrag Ansvarsbegrensning Priser Betaling Generelt Dette dokumente...
Sun, 2 Dec, 2018 at 8:14 PM
Vip Supportavtale
Fra 01. Januar 2019 vil de nye support betingelsene tre i kraft og enkelte tjenester dere har fått gratis hjelp fra Support avdelingen til nå vil bli vi kun...
Thu, 13 Dec, 2018 at 8:14 AM
Kontakt support
For Sensio er kunden den viktigste og vi ønsker å kunne gi vår beste support til våre installatører. Vi setter stor pris på om du kan henvende deg til rikt...
Wed, 2 Jan, 2019 at 12:14 PM