Informasjon

Her ligger det informasjons brev fra Sensio

Porttelefon
Sensio støtter per i dag 2N sine porttelefoner, for å bruke disse sammen med Sensio sin løsning trenger du kun utedelen, denne kan fåes med 1 eller flere ri...
Wed, 30 Okt, 2019 at 3:32 PM
Abonnement, priser og fordeler.
Det er mulig å velge mellom to alternativer 1 år, dette koster kr 1.188 per år inkl. mva., dette tilsvarer 99,- per mnd. 3 år, dette koster kr 2.138 for t...
Fri, 29 Nov, 2019 at 10:35 AM
Sensio HA Supportbetingelser
Innholdsfortegnelse Generelt Hvordan kontakte support Bestilling av oppdrag Ansvarsbegrensning Priser Betaling Generelt Dette dokumente...
Sun, 2 Des, 2018 at 8:14 PM
VIP supportavtale
Fra 01. Januar 2019 vil de nye support betingelsene tre i kraft og enkelte tjenester dere har fått gratis hjelp fra Support avdelingen til nå vil bli vi kun...
Wed, 13 Nov, 2019 at 12:09 PM
Kontakte support
For Sensio er kunden den viktigste og vi ønsker å kunne gi vår beste support til våre installatører. Vi setter stor pris på om du kan henvende deg til rikt...
Wed, 13 Nov, 2019 at 12:06 PM