Løsninger Velferd 6.0

IPS Innstallasjon
wget -q -O- http://adhoc.sensio.no/scripts/ips/sensiogwupd.sh | /bin/bash -s -- -h (Hjelpetekst)
Tue, 19 Jun, 2018 at 2:32 PM