Problemer og løsninger

X1 fryser/ henger seg opp
Hvis X1 henger seg opp kan man prøve å ta strømmen på kontroller.   Blir det et gjentagende så er løsningen å flashe kontrolleren.  Se veiledning for h...
Mon, 10 Des, 2018 at 2:39 PM
Tilgang til prosjekt
"Jeg finner ikke prosjektet i app, men jeg finner det i xSetup" "Finner ikke brukergrensesnitt" i xSetup Det finnes to typer tilg...
Wed, 13 Feb, 2019 at 7:48 AM
Gjentagende SMS om ikke kontakt med termostat/temp. føler
Får du gjenntagende SMS varsel om at det ikke er kontakt med termostater/ temp. følere i anlegget ditt har det antagelig blitt satt for høy tid på syklisk s...
Thu, 14 Mar, 2019 at 9:11 AM
Legge til Sonos fra Paralells Mac
For å finne sonos så må du bruke «bridget network» da sonos ikke lar seg finne i  «shared network»   Du kan endre dette slik:
Mon, 6 Mai, 2019 at 12:09 PM