Beskrivelse av hva som inngår i dokumentet

 

Dette dokumentet beskriver hvordan du skal få satt opp RCT (Room Controller Touch) i Eaton MRF program og Sensio xSetup.  

Det vil beskrives 2 framgangs måter:  

For nye prosjekter  

For eksisterende prosjekter som alt har brukt RCT fra før av   

  

Merk at avsnittet 2. Krav er noe man må passe på er gått igjenom uansett om det er for nye prosjekter eller eksisterende!  

  

Hvorfor må det gjøres?   

For at full integrasjon skal fungere så må Sensio få inn data fra RCT i et datapunkt, ikke flere datapunkt slik det er i dag. Når det er gjort så kan Sensio sende informasjon til RCT:  

Ønsket temp satt i App  

Varme sone modus (Komfort, Sparing eller Frostsikring)  

Vise symbol for at varme er slått på eller av  

  

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss via vår support portal: Https://support.sensio.no  

           

3

 

  

Krav  

 

For å få integrasjonen til å fungere må man passe på at Sensio X-1 kontrolleren og RCT enheten er oppdatert med siste RF programvare. 

RCT enheten MÅ være tilknyttet master kontroller for å fungere. 

Hvis en av komponentene ikke er oppdaterte, vil ikke integrasjonen fungere.  

I tillegg må man ha Eaton MRF programmet i versjon 2.60 eller nyere og Sensio xSetup i versjon 6.0.0 eller nyere.  

  

Oppgradering av Sensio X-1  

RF FW versjonen må være 2.21 eller nyere. For å kontrollere om du har denne installert så kan du kjøre en kommando fra Debug eller telnet.  

Starte Debug, høyre klikk på kontrolleren og velg Debug.  

 


Skriv så: x_version 0 0   

Du skal da få et svar likt: *** GWV ** 0 2.21 0.0  

Markert i svart er FW versjonen. Har du en eldre versjon, søk etter «Oppdater RF på X-1» på siden: https://support.sensio.no/  

Hvis du har en eldre versjon installert må du oppgradere, følg instruksjonene på vår support side her: https://support.sensio.no Søk etter «RF-Chip». Opplever du problemer her, ta kontakt med Sensio Support  


Oppgradering av RCT  

RCT må være oppdatert til siste FW.  

Oppgrader kontroller i henhold til instruksjonene gitt av Eaton.  

Den finner du på sidene til Eaton:  

http://www.xcomfort.no/installator/programvare/                                         


For nye prosjekter  

For nye prosjekter, hvor man ikke trenger å gjøre endringer i alt eksisternede MRF fil eller xSetup Prosjekt.  


Eaton MRF  

Les inn komponentene på vanlig måte.  

NB! Har du alt lest inn komponentene før du leste avsnittet om Krav, så må du høyre klikke på Sensio X-1 Kontrolleren og velge «Les inn komponenten på nytt»  

Høyreklikk på RCT og velg innstillinger.  Merk følgende:  

Mode skal stå til ekstern Controller.  

Forespørsel fra kontroller anbefales stå til 55 minutter ved spesielle tilfeller kan man gå ned til 20 minutter.  

Felles nøyaktighet for alle sensorer

anbefales å settes til 4 hakk fra venstre.   

Benytter du PT 1000 til Min/maks sensor må den stå til intern gulvsensor  

Trykk Bruk og OK når over er satt riktig.  

Trekk så en forbindelse mellom RCT og Sensio X-1, velg Info/Styring.  

Du blir nå spurt om Datapunkt på vanlig måte, merk at den vil kun spørre om et datapunkt.  Får du ikke opp Info/Styring så er enten Sensio X-1 eller RCT ikke oppdatert som beskrevet under Krav.  

Når du er ferdig, fremstill datapunkt liste på vanlig måte og fortsett til Sensio xSetup!  


Sensio xSetup  

Les inn datapunkt listen, det som er forskjell nå fra det som kom før er at du vil få opp 4 datapunkt med samme nummer:  

Info/Controll (Termostat, innebygget romføler)  

Lysstyrke (Generell inngang)  

Fuktighet (Generell Inngang)  

Info/Control-Gulv temp. (Temperatursensor eller Min/maks sensor)   

   

Hvis du ikke har koblet til eksempel nr. 4 (Gulv temp) så velg å slett det datapunktet.  

Husk å huke på «Justeringshjul i bruk» på Termostaten for å kunne endre ønsket temp fra RCT.  

Du er nå ferdig med å sette opp RCT!   

   
                      

Oppgradering av eksisterende prosjekt  

For eksisterende prosjekt som alt har en RCT programmert opp til å sende data til Sensio via flere datapunkt.   


Eaton MRF  

Slett alle gamle forbindelser mellom Sensio X-1 og RCT.   

Tips: Noter ned hvem Datapunkt du sletter, du må gjøre samme operasjon i Sensio xSetup.  

Høyre klikke på Sensio X-1 Kontrolleren og velge «Les inn komponenten på nytt».  

Høyre klikk på RCT og velg innstillinger. Merk følgende:  

Mode skal stå til ekstern Controller.  

Forespørsel fra kontroller anbefales stå til 55 minutter ved spesielle tilfeller kan man gå ned til 20 minutter.  

Felles nøyaktighet for alle sensorer anbefales å settes til 4 hakk fra venstre.  

Benytter du PT 1000 til Min/maks sensor må den stå til intern gulvsensor   Trykk Bruk og OK når over er satt riktig.  

Trekk så en forbindelse mellom RCT og Sensio X-1, velg Info/Styring.  

Du blir nå spurt om Datapunkt på vanlig måte, merk at den vil kun spørre om et datapunkt. Får du ikke opp Info/Styring så er enten Sensio X-1 eller RCT ikke oppdatert som beskrevet under Krav.  

Når du er ferdig, fremstill datapunkt liste på vanlig måte og fortsett til Sensio xSetup!  


Sensio xSetup  

I datapunkt listen så må du slette de samme datapunkt som du slettet i Eaton MRF programmet.  

Les inn datapunkt listen, det som er forskjell nå fra det som var før er at du vil få opp 4 datapunkt med samme nummer:  

Info/Controll (Termostat, innebygget romføler)  

Lysstyrke (Generell inngang)  

Fuktighet (Generell Inngang)  

Info/Control-Gulv temp. (Temperatursensor eller Min/maks sensor)  
Hvis du ikke har koblet til eksempel nr. 4 (Gulv temp) så velg å slett det datapunktet.  

Sett datapunktene tilbake til riktig Sone.  

Husk å huke på «Justeringshjul i bruk» på Termostaten for å kunne endre ønsket temp fra RCT.  

Du er nå ferdig med å sette opp RCT!  

                               

Bruk av RCT med Sensio  

RCT er nå satt opp til å sende / motta data.  

Den vil oppdatere seg med informasjon.   

Eksempel, du setter Sone Stue i Frostsikring, så vil informasjonen vises på RCT også etter gitt oppdaterings tid du satt i MRF eller om du trykker en gang på temperatur verdien på RCT så vil den spørre Sensio om informasjon.  


Endre ønsket temp +/-  

Skal du endre på ønsket temp så trykk på temperatur verdien på RCT  

Er det en liten stund siden RCT fikk informasjon vil den etterspørre dette. Du må da trykke på temperatur verdien en gang til og en gang til etter det, da kommer opp ønsket temp hentet fra Sensio og du kan sette den opp eller ned.  
Endre varmemodus  

Trykk øverst i venstre hjørne på RCT


Er det en liten stund siden RCT fikk informasjon vil den etterspørre dette. Du må da trykke øverst i venstre hjørne en gang til og en gang til etter det, da kan du endre til ønsket modus.  

Her vil det vises 4 ikoner og Sensio operer med 3, så de to symbolene i midten blir spare modus.  

           

  

Er varmen på?  

Man kan se på RCT om Sensio har slått på varmen i den aktuelle sonen.  

Man vil få opp et lite symbol til venstre for rom temperaturen som indikerer om varme er slått på. Er det ikke noe ikon der så er den ikke slått på.