Hvis du vil at alle lysene i huset skal gå av når du setter hus i Borte eller Ferie-  modus bør du gjøre noen innstillinger for å sikre at du ikke overskrider sende-kapasiteten til din kontroller.

 (du har kun lov til å sende x antall meldinger på y tid)


1. Lag fellesdatapunkt i MRF. Dette gjøres ved å bruke "hjelp til gruppetilkobling" og velg alle lys du ønsker å ha med. Sett kort trykk ned til AV/ 0%. Trenger du hjelp til dette kan Eaton bistå med gratis support.

2. Fremstill datapunktliste og legg til i eksisterende i xSetup.

3. Gå til innstillinger og opprett en ny macro. Her sette du Borte eller Ferie aktiverer fellesdatapunkt - kort trykk ned. Last opp! 

4. Åpne app-  Husmodus, velg de tre prikkene som tar deg til innstillinger og sett "ingen endring" på Borte og Ferie. 


Nå vil alt lys gå av samtidig når du trykker borte og ferie, i motsetning til før når det gikk av ett og ett. Samt. du har spart deg for masse unødvendig trafikk på anlegget ditt (unødvendig belastning).