For at Energiforbruk skal vises så må det aktiveres logging på prosjektet. Dette kan gjøres fra xSetup eller fra App'en vår.Etter dette så har det kommet en del nye valg på Type som må settes riktig så visningen av energifordeling blir riktig.

Eksempel, skal man logge effekt på et tak lys så skal Type stå til Effekt og Energi gruppe til Belysning.