Skal du bruke RTC sin PT 1000 som termostat så må du bare bytte om på datapunktene:

 min/max settes til termostat 

 termostat settes til generell inngang. 


I MRF så kan PT1000 stå til intern termostat.

Da regulerer sensio i forhold til gulv temperatur og viser romtemperatur i displayet. Vi kan ikke vise gulv temperatur i displayet. 


På bildet under er endringene utført for dp. 35

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.