Innholdsfortegnelse


Generelt

Hvordan kontakte support

Ansvarsbegrensning

Priser

BetalingGenerelt

Dette dokumentet beskriver til hvem, hvordan og hva Sensio AS gir support til.
For Sensio er kunden den viktigste og vi ønsker å kunne gi vår beste support til våre installatører.

For åpningstider og kontakt informasjon vennligst gå til http://support.sensio.no

Vi gir støtte for vår løsning under følgende betingelser:
- Faktura henvendelser eller annet rundt abonnement.
- Hvis det er feil i vårt system

Eksempel på hva vi vil hjelpe til med:

 • Det skjer ingen ting når jeg slår på lyset i mobil applikasjonen.
  Vi vil utføre enkel feilsøking for å se om feilen ligger på vår kontroller eller et annet sted. Blir det påvist at vår kontroller/mobil applikasjon gjør som den skal og feilen ligger et annet sted vil vi informere om dette og gi tips til hvordan man kan løse det.
 • Det vises feil sted / eller ingen visning av vær data i det hele tatt
  Vi vil utføre enkel feilsøking for å se hvor feilen kan være. 

 

Eksempel på saker som blir henvist FAQ eller bestille oppdrag:

 • Det er lenge siden jeg har installert Sensio Smarthus, kan ikke dere vise meg hvordan det gjøres.
  Dette vil vi ikke gjøre, det vil bli henvist til http://support.sensio.no hvor man kan finne veiledninger for slikt.

 • Det er noe galt i MRF programmeringen, kan dere ta en titt?
  Her vil vi henvise til Eaton Norge da det er dem som er eksperter på MRF programmering

 

 

 


Hvordan kontakte support

 

Alle henvendelser skal gå via vår support portal som er tilgjengelig på denne adressen:
http://support.sensio.no

Vår telefon er forbeholdt henvendelser fra installatører som er ute på kundeoppdrag og har problemer med oppsett av systemet.
For at vi skal kunne svare raskt og yte god service til de installatører som er ute på kundeoppdrag skal alle andre henvendelser meldes inn via vår portal. Dere vil få en rask og god service og finnes det tid vil vi kunne gå dypere ned i filen for å finne løsningen.
Bestilling av oppdrag

Man kan bestille hjelp fra Sensio AS til oppdrag som installatøren ikke har tid til eller føler seg trygge nok på løsningen.
Oppdraget kan være blant annet: MRF-Feilsøking, xSetup programmering, oppsett av et Sensio Smarthus.

 

Bestillinger av slike oppdrag gjøres via eget skjema og vil bli fakturert for.
Pris vil bli oppgitt etter henvendelse og oppdrag vil ikke bli utført før prisen er godkjent.

Ansvarsbegrensning


Sensio AS er ikke ansvarlig dersom det viser seg at det er gjort feil under installasjon/programmering av systemet. Ved installasjons så menes det for eksempel at det har blitt gjort feil i Eaton MRF eller annen 3dje parts programvare enn xSetup.

Viser det seg under feilsøking at feilen skyldes feil utenfor Sensio sitt område så vil vi informere om dette, vil installatør at vi fortsetter feilsøkings jobb så forbeholder vi oss retten til å ta betalt for medgått tid.

Priser


Bedrifter kan kjøpe forhåndsbetalt time support fra Sensio AS eller bli fakturert i etterkant av support oppdraget.
Ved supporthenvendelser er de første 15 min tiltenkt feilsøking og blir ikke trukket fra tidsbank eller fakturert i etterkant med mindre noe annet er varslet/avtalt.

Vip Supportavtale

Inkluderer 10 timer med support.
Prioritering i portal og på telefon (For at prioritering på telefon skal fungere må vi ha en liste over de installatører som skal ta kontakt med oss)

 

9500,- eks mva.xProff 

Inkludert 12 timer med support
8500,- eks mva

*Installatøren må ha gått på xProff kurs, i 4 måneder etter fullført xProff Kurs vil installatøren ha tilgang til 12t med gratis support timer. En installatør som har gått på kurs vil alltid være i egen Kø i telefon systemet og høyere prioritering i portalsaker.Fakturering i etterkant

 Pris pr påbegynte 15 min: 325,-

Betaling


 Betaling skal skje mot faktura med forfall 14 dager etter fakturadato.