Oppsett av aktuatorer til varme styring

NB! Det finnes en egen for CSAU-**/** denne veiledningen er for varmestyring med den nye typen Varmeaktuator


Kommer i følgende modeller:

CHAU-01/01-10E, 10A Skjult montering
CHAU-01/01-16E, 16A Skult montering
CHAU-01/01-1ES, Til ventilorgan


Installasjons instruks

Slik kan det se ut i MRF:


Varmeprofil velges ut i fra hva som skal styres.

Utgangsverdi Nøddrift: 10%

Verdien "Utgangsverdi nøddrift" vil være PWM-verdien i tilfeller der det ikke har kommet ny informasjon om temperaturverdi i løpet av de siste 50 minutter eller hvis gulvtemperaturen er ukjent. Varmeaktuator vil slå seg på for å forhindre frost skader.


Direkte kobling til gulvsensor kan gjøres, men husk at kunden selv ikke kan endre på dette via Sensio App.
Og ved bruk av ny RCT så får man ikke trukket en gulvsensor kun til Varmeaktuator. 


Syklist sending av Energi måling kan settes til 55 min. Siden dette er en nettdrevet aktuator kan man sette verdien lavere grunnet man ikke har et batteri å tenke på. Men vi anbefaler 55 min på grunn av å ikke sende for mye data til/fra RF-Chip.