Vedlagt ligger brukerveiledning for oppsett av Google calendar i xSetup.

NB! Denne funksjonen krever proff-tilgang. Denne tilgangen får man etter bestått proff-kurs hos Sensio.
https://sensio.no/teknisk/kurs/