Dette er en hurtigveiledning som vil ta deg raskt igjennom de få stegene for å ta i bruk xSetup for første gang.

Har du ikke lastet ned xSetup ennå kan du gjøre dette her: https://unity.sensio.no/Portal/Downloads.aspx


1. Opprette bruker
Før du kan ta i bruk xSetup må det opprettes en bruker på Sensio Unity server, dette gjøres ved å trykke på ‘Opprett bruker’.
Da oppretter du en installatør bruker som skal ha tilgang til å kunne endre på prosjekter.

2. Opprette bruker fortsettelse
Sett inn informasjon i skjema.
Hvis du vet at andre bedriften du jobber i har programmert i xSetup før, så hør med dem om navnet de brukte på Installatør bedrift.
Bruker dere samme navn her, så blir prosjekter dere jobber med tilgjengelig for alle i bedriften. NB! Personen som står som administrator av bedriften får en E-post hvor han må godkjenne deg som installatør for at du skal få tilgang til de andre prosjektene.


3. Ferdig

Du er nå ferdig med å opprette bruker. Og kan gå videre til hvordan du oppretter et prosjekt.