Hvis et eksisterende anlegg skal bytte kontroller, for eksempel bytte fra en X-1 kontroller til en annen, eller en SC-1 kontroller byttes til en X-1 så gjøres dette på følgende vis. Sørg for at kontrolleren har strøm og er koblet til ruteren i huset.

 

 

A) Bytt ut kontrolleren i MRF programmet

1) Start MRF programmet og åpne opp MRF til prosjektet.

2) Sett inn USB grensesnittet og trykk Grensesnitt og Koble til.

3) Les inn X-1 kontrolleren. Du skal se en ny enhet som heter Smart Home Controller eller Generic Controller. 

 

 

4) Bytt ut grensesnittet med den nye Kontrolleren. Trykk på Aksjoner og Erstatt Komponent…

I det nye vinduet, Bytt ut komponent, så velger du først den gamle komponenten som skal erstattes og så X-1 kontrolleren som Ny komponent.

 

 

 

Når dette er blitt gjort så vil du se at det gamle grensesnittet er blitt byttet ut med X-1 og alle strekene er nå tegnet opp mot denne. Du trenger nå kun å lagre fila og overføre endringene til enhetene (Last komponenter på nytt).

 

 

B) Bytt ut kontrolleren i xSetup

 

5) Start opp xSetup og åpne opp hcp fila til prosjektet.

 

6) Nederst på første siden av xSetup så finner du den gamle kontrolleren. Trykk på den slik at den er markert og trykk på Bytt kontroller. Velg X-1 kontrolleren i det nye vinduet og trykk Ok.

 


 


7) Neste steg er å aktivere kontrolleren ved å kjøpe fullversjonslisens. For mer informasjon om lisensen følg denne linken: https://sensio.no/fullversjonslisens/
Trykk på Datapunker og sørg for at du har minst 7 datapunkter i datapunktlista. Trykk på et vilkårlig datapunkt og huk av I Bruk.
Huk på I Bruk igjen. Dette vil få xSetup til å tro at et nytt datapunkt har blitt lagt til og fordi det nå ligger flere enn 6 datapunkter så vil tilbudet om fullversjonslisens dukke opp. Huk av på Jeg Godtar Dette og trykk Ok. (Bytter du fra en defekt kontroller så kontakt oss for kreditering av denne)

 

8) Siste trinn nå er å laste opp prosjektet. Trykk på Opplasting og sørg for at X-1 kontrolleren står som tilkoblet, se bildet. Hvis du får beskjed om å oppgradere Spux på kontrolleren som anbefales det å gjøre dette først. Trykk så på Last opp prosjekt. Hvis opplastningen var vellykket så har prosjektet nå blitt oppgradert med en X-1 kontroller.


 

Vil du ha flere kontrollere?

I noen tilfeller er det ønskelig å bruke flere  kontrollere. Det er mange som har koblet SC-1 direkte, og et prosjekt kan helt fint ha flere kontrollere. Husk at X-1 kontroller må stå som Master for at feks Sonos-styring skal fungere. Følg oppskriften inkl «Bytt kontroller» for å legge til X-1 som Master. Les deretter inn SC-1 på nytt som kontroller nr 2, da blir den satt som slave-kontroller. Det er også nødvendig å lese inn på nytt i datapunktlista de faste installasjonene til SC-1.