For å få lydløs innkobling av lys, så kan du benytte dimmeaktuatorer i steden for bryteraktuatorer. Sett ønsket belysningsverdi i MRF til 0 og 100.

Dette fungerer også for vannbåren varme, ved å benytte dimmer så får du lydløs innkobling.