• Gå inn på sonen i app, sett «ingen endring» i lysoppsett. Sjekk også at sonen ikke har aktivert «felles alt av – alt på» under soneoppsett i xSetup.
  • Sjekk at kontroller har kontakt med Internett og ikke bare fungerer lokalt. Dette vil påvirke vær-data.