Sikkerhetsmodus er 10 min på og 50 min av hver time (dette kan justeres i xSetup).
Dette kommer av at termostaten for den aktuelle sonen ikke har rapportert på over 12. timer. Det kan være flere årsaker til at det ikke er sendt en temperaturverdi.


  • Sjekk at termostat er satt opp til å sende temperaturverdier i .MRF-filen. Termostatene er satt opp til å sende sjalte kommandoer som standard, noe som ikke vil fungere via Sensio kontroller.
  • Sjekk batterier i termostat/tempføler. Batteriprosent vises i trafikkloggen i Eaton MRF-tool. Dette sjekker du ved å trykke på «aksjoner» og «vis trafikk».– Sjekk at forbindelsene i .MRF-fil er ok og evt. beregn mottaksvalitet på nytt dersom den er lav.
  • Sett intervall for syklisk temperatursending til for eksempel 5. timer, slik at hvis en melding ikke kommer frem, så er det nok til til å sende enda en ny melding før sikkerhetsmodus aktiveres.


Dersom du har SC1 kontroller bør grensesnittet re-startes ved å ta strøm av og på.