• Grupper datapunkter i .Mrf-fil og oppgrader firmware på kontroller til siste versjon via xSetup.
  • Sjekk mottakskvalitet i .Mrf-fil, beregn på nytt dersom det finnes svake forbindelser.


I store anlegg med mye xComfort-ruting, så har vi opplevd at typisk noen lyspunkter kan henge igjen.

Det skyldes at det blir konflikter i den trådløse kommunikasjonen mellom de ulike Eaton-produktene.

Dette er noe som oppstår fordi protokollen ikke kan garantere for data-leveranse ved ruting. Dette kunne oppstått selv om du kun hadde hatt xComfort uten Sensio-styring.

Det er dermed uavhengig av Sensio, men vi i Sensio kjenner til dette problemet, og ønsker å kunne bistå for å hjelpe.


Vi har noen tiltak for å redusere problemet:


For det første er det viktig at all programvare er oppdatert. Det gjelder driverprogrammet i X-1 kontrolleren (SPUX) og xComfort RF chip-programmet i X-1.
Det neste er i MRF må valgene under «Rediger->Valgmuligheter->Tillat forbindelser kun hvis mottakskvalitet er god» være satt på og maks routing trinn være satt til minimum (for tiden er dette 4). Det er også viktig at mottakskvaliteten er beregnet opp oppdatert for alle komponenter. Hvis oppgradering av RF chip-program er gjort, MÅ all mottakskvalitet beregnes på nytt.
Lag grupper. I MRF kan du gruppere flere enheter til samme datapunkt. Sørg for at alle enheter som skal benyttes i «Alt av-alt på» eller tilsvarende scenario er gruppert. Husk at grupper alltid skal ha de høyest mulig datapunktnummer.
Det er mulig i SPUX å øke minimums-tiden mellom datameldinger. Denne står default til 800 millisekunder, men kan enkelt økes via administrasjonsserveren her i Sensio. Du kan også sette denne tiden med en kommando i debug-vinduet i xSetup. Kommandoen kalles «x_comf_packet_delay <millisec>». Dette kan forbedre situasjonen noe, men vil medføre at senario-knappene vil reagere enda langsommere.
Den siste muligheten er å sette inn Eatons nettbaserte repeater eller bruke flere X-1 kontrollere så man slipper mye routing.