Kontroller prøver å kommunisere med xComfort-utstyret hver 12. time.

Sett utstyr til å sende syklisk hver 5 time slik at utstyret får to forsøk på å rapportere til kontroller i løpet av 12 timer.

Beregn mottaks kvalitet på nytt dersom alarm fra utstyret er en gjenganger.

Bytt batteri i utstyret som sender alarmen.