Dette er fordi sonen det gjelder har en undersone i xSetup. Fjern undersonen fra sonen og last opp på nytt.