I MRF:

1:Opprett en forbindelse mellom dimmer nr.1 og Sensio kontrolleren. Skriv inn ett høyt datapunktnummer som feks 99 som datapunkt når du har laget forbindelsen.

2:Trekk linje mellom dimmer nr.2 og Sensio kontrolleren. Skriv så inn samme datapunkt som på dimmer nr.1. Du har nå laget en gruppe med datapunkter. 


3: Overfør endringer i MRF og fremstill ny datapunktliste.

I xSetup:


1: Importer datapunktlisten til Sensio xSetup. Du ser nå at du har fått inn ett felles datapunkt (gr.99). 


2: Sett datapunktet (99) til "Husscene" under "datapunkter" i xSetup.


3: Gå inn på "Innstillinger" og opprett en makro/funksjon for gruppen med datapunkter.

Eksempel for lys på:

Aktivert med: Lysbryter v/inngang. 


Hendelse: Husscene 99 kort trykk opp.

Huk av for "vis i brukergrensesnitt" hvis du også ønsker at dette blir en knapp i Sensio app.

4: Repeter steg 3 og velg "Kort trykk ned" for "lys av".

5: Gå til "Opplasting" i xSetup og trykk "Last opp".