I MRF: Trekk linje mellom pille nr.1 og Sensio kontrolleren. (Merk deg datapunktet).
Trekk linje mellom pille nr.2 og Sensio kontrolleren. Skriv så inn samme datapunkt som på pille nr.1.